Đất mặt tiền

Đất mặt tiền

Bất động sản bán

Xem thêm
Đất mặt tiền Diện tích: 212,9 m2
Phường Trường An,Thành phố Huế
30 triệu /m2
51 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 91 m2
Phường Thủy Xuân
22 tr/m2
51 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 1565 m2
Phường Vĩnh Ninh
133025000000
51 năm trước
46080000000
51 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 1283 m2
Thị xã Hương Thủy
16679000000
51 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 786.5 m2
Phường Thủy Xuân
66852500000
51 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 240 m2
Phường Phú Hội
17520000000
51 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 560 m2
Phường An Đông
33600000000
51 năm trước
49500000000
51 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 1240 m2
Phường Xuân Phú
68200000000
51 năm trước