Đất quy hoạch

Đất quy hoạch

Bất động sản bán

Xem thêm
Đất quy hoạch Diện tích: 108 m2
Phường An Đông,Thành phố Huế
30 triệu/ m2
51 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 204,4 m2
Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế
20 triệu / m2
51 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 110m2
Phường Thủy Xuân
19 triệu/m2
51 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 126 m2
Huyện Hương Trà
1197000000
51 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 150 m2
Phường Hương Sơ
2250000000
51 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 110m2
Phường Hương Long
1375000000
51 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 85 m2
Phường Thủy Xuân
2040000000
51 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 91 m2
Phường Thủy Xuân
2138500000
51 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 110 m2
Phường Thủy Xuân
2365000000
51 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 120 m2
Phường Thủy Xuân
2460000000
51 năm trước