Đất quy hoạch

Đất quy hoạch

Bất động sản bán

Xem thêm
Đất quy hoạch Diện tích: 110m2
Phường Thủy Xuân
19 triệu/m2
50 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 126 m2
Huyện Hương Trà
1197000000
50 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 150 m2
Phường Hương Sơ
2250000000
50 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 110m2
Phường Hương Long
1375000000
50 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 85 m2
Phường Thủy Xuân
2040000000
50 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 91 m2
Phường Thủy Xuân
2138500000
50 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 110 m2
Phường Thủy Xuân
2365000000
50 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 120 m2
Phường Thủy Xuân
2460000000
50 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 165 m2
Phường Thủy Xuân
3465000000
50 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 173 m2
Phường Thủy Xuân
3460000000
50 năm trước