Đất trong hẻm

Đất trong hẻm

Bất động sản bán

Xem thêm
Đất trong hẻm Diện tích: 822 m2
Phường An Tây
685000000
50 năm trước
50 năm trước
1550000000
50 năm trước
Đất trong hẻm Diện tích: 497 m2
Phường Thủy Biều
1270000000
50 năm trước
Đất trong hẻm Diện tích: 69 m2
Phường An Đông
1700000000
50 năm trước
Đất trong hẻm Diện tích: 100m2
Phường Thủy Xuân
1.750
50 năm trước
Đất trong hẻm Diện tích: 88 m2
Phường An Đông
1.55 tỷ
50 năm trước
Đất trong hẻm Diện tích: 50.4 m2
Phường Phước Vĩnh
620 triệu
50 năm trước
Đất trong hẻm Diện tích: 70 m2
Phường Xuân Phú
1.3 tỷ
50 năm trước
Đất trong hẻm Diện tích: 112 m2
Phường Xuân Phú
36 triệu/m2
50 năm trước