Nhà mặt tiền

Nhà mặt tiền

Bất động sản bán

Xem thêm
Nhà mặt tiền Diện tích: 241,5 m2
Phường Phú Bài
17,3 triệu/m2
51 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 105
Phường Trường An
3000000000
51 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 27 m2
Phường Phú Hiệp
1250000000
51 năm trước
1 tỷ 7
51 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 320 m2
Phường Kim Long
20 triệu / m2
51 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 1400 m2
Phường Thuận Lộc
18 tỷ
51 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 311.9
Phường Thuận Lộc
18 triệu / m2
51 năm trước
23 triệu / m2
51 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 350 m2
Phường Phước Vĩnh
39.5 triệu / m2
51 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 320 m2
Phường Kim Long
20 triệu / m2
51 năm trước