Nhà trong kiệt

Nhà trong kiệt

Bất động sản bán

Xem thêm
Nhà trong kiệt Diện tích: 100 m2
Phường Thủy Xuân
1.66
51 năm trước
1.82 tỷ
51 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 66.4 m2
Phường Thủy Xuân
2.3 tỷ
51 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 93 m2
Phường Phước Vĩnh
1.15 tỷ
51 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 85 m2
Phường Phú Nhuận
2.2 tỷ
51 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 85 m2
Phường An Cựu
2.8 tỷ
51 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 121.6 m2
Phường An Cựu
2.8 tỷ
51 năm trước
1.66 tỷ
51 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 102 m2
Phường Thủy Xuân
1.68 tỷ
51 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 28 m2
Phường Trường An
965 triệu
51 năm trước